Bachelorabschlusskonzert Yannis Anft – Piano

Bachelorabschlusskonzert Yannis Anft – Piano
Donnerstag | 22. März 2018 | 20:30 Uhr


Veronika Morscher – Gesang
Sabeth Pérez – Gesang
Rebekka Ziegler – Gesang
Laura Totenhagen – Gesang

Yannis Anft – Flügel, Synthesizer
David Helm – Kontrabass, E-Bass
Leif Berger – Schlagzeug